Doğru Bilinen Yanlışlar

Robotik Endometriozis Cerrahisi

Robotik cerrahi alanı ülkemizde yeni yeni geliştiğinden dolayı hastalar tarafından bazı konularda yanılgılar yaşanır. Oluşan bu yanılgılar neticesinde de bu cerrahi yöntemden kaçınma görülebilir. Halbuki Da Vinci robotik cerrahi kendi içerisinde sayısız avantaja sahiptir. Bu yüzden artık günümüzde başta Jinekoloji olmak üzere farklı uzmanlık alanlarında uygulanmaktadır.

Ameliyatı Yapan Robot mu?

Da Vinci robotik cerrahi konusunda merak edilen ve akılları karıştıran ilk konu robotların ameliyat yapıp yapmadığıdır. Robotların ameliyatı tek başına yapması gibi bir durum yoktur. En azından şu an için robotların otomatik olarak ameliyat yaptığı görülmemiştir.

Robotik kolların kontrolü tamamen uzman doktordadır. Oluşturulan düzende doktor ayrı bir alanda ameliyatı sürdürür. Bu alanda hem robotik kolların kontrolleri sağlanır hem de yüksek çözünürlükte görüntülere erişilir. Böylece doktor her şeyi kontrol altında tutarak ameliyatı sürdürebilir.

Ameliyat Yapay Zeka Sayesinde mi Olur?

Robotik cerrahi yapıldığı süre zarfında yapay zekaların herhangi bir şekilde etkisi bulunmayacaktır. Burada yapay zekanın etkili olabilmesi için insan kontrolü olmadan kendi kendine hareket etmesi gerekirdi. Halbuki daha önce değinildiği üzere doktor kontrolü olmadan herhangi bir işlemin yapılması mümkün olmayacaktır.

Yapay zekaların günümüzde çok geniş bir alanda kullanıldığı görülse de ameliyat için henüz bu tarz bir durum geçerli değildir. Yapay zeka sayesinde herhangi bir uzmanlık alanında ameliyat gerçekleşmeyecektir. Robotik cerrahi yaparken yapay zeka etkinliği değil, teknolojik kolların kullanılması mevcuttur.

Ameliyat Süresince Hasta Ameliyathanede Tek mi Oluyor?

Hastanın ameliyat süresi zarfında herhangi bir şekilde tek kalması olasılık dahilinde değildir. Doktor gözetiminde gerçekleşen ameliyatlardan olduğu için kişilerin ameliyat sırasında tek olmadığı görülüyor. Doktor sadece hastanın başında ameliyat yapmak yerine ameliyathanede farklı bir köşede kolları yönlendirir.

Robotik Cerrahi Ameliyatları Risksiz mi?

Robotik cerrahi konusunda diğer bilinen cerrahi yöntemlere göre risk konusu daha azdır. Ancak burada tamamen risksiz bir ameliyat olduğunu yanılgısı oluşmamalıdır. Her ameliyatın ortalama olarak bir riski mevcuttur.

Özellikle ameliyatın yapıldığı yere ve ameliyat sebebine göre risk oranı bulunacaktır. Ayrıca robotik cerrahi ile olumlu sonuçlar alınsa da özellikle kanser sebepli ameliyatlarda diğer ameliyatlarda da olduğu gibi kanserin tekrar etme olasılığı mevcuttur.

Robotik Cerrahi Her Doktor Tarafından Yapılabilir mi?

Doktorlar, uzmanlık eğitimini alırken cerrahi anlamda klasik yöntemleri öğrenebilmektedir. Ancak robotik cerrahi konusunda benzer bir durumun oluştuğunu söylemek zordur. Ameliyat esnasında izlenecek yol aynı olsa da yapılma durumu değişiklik gösterdiği için belirli bir eğitim gerektirir. Robotik cerrahi kollarını yönlendirme konusunda tecrübe edinmiş doktorlar tarafından gerçekleşmelidir.

Robotik Cerrahi Her Ameliyat için Tercih Edilebilir mi?

Uluslararası alanda robotik cerrahi çok farklı uzmanlık alanlarında kullanılabilmektedir. Ancak diğer ülkelere nazaran ülkemizde daha geriden gelen bir sistem mevcuttur. Bu yüzden belirli cerrahi alanlarında robotik cerrahinin yapıldığı görülüyor.

Uzman doktorunuz tarafından size hastalık durumunuza göre robotik cerrahinin uygun olup olmadığı konusunda bilgi verecektir. Şayet robotik cerrahiye uygun bir durum bulunuyorsa ve isterseniz ameliyatınız gerçekleşecektir.

Da Vinci Ameliyatları Kısa Sürer mi?

Robotik cerrahi uygulanırken normal ameliyatlara göre avantajlı durumlar mevcuttur. Küçük alandan geniş bir kontrol sağlayan robotik kollar avantaj sağlar. Aynı zamanda normal bir insan eline göre daha farklı derecelerde dönebilmektedir. Tüm bunlar ameliyatın avantajı olarak bilinir.

Ancak her ne kadar avantaj konusunda geleneksel cerrahiye göre önde bulunsa da ameliyatın daha kısa süreceğine dair net bir bilgiden bahsetmek mümkün değil. Ameliyatın durumuna göre ameliyat süreçleri benzer işleyebilir. Burada ayırt edici nokta doktor ve hastaya göre ameliyatın daha avantajlı şekilde gerçekleşmesidir.

Ameliyat Riskinin Görece Diğer Cerrahi Yöntemlere Göre Az Olması

Her ameliyatın elbette bir risk oranı bulunur. Fakat robotik cerrahi ile yapılacak olan ameliyatın özellikle açık ameliyat ile kıyaslaması yapıldığında risk ihtimali giderek düşmektedir. Uzman cerrah tarafından ameliyat daha kontrollü yapılabildiği için başka yapılara zarar verme olasılığı düşecektir.

Tüm Devlet Hastanelerinde Robotik Cerrahi Uygulanır mı?

Robotik cerrahini ülkemizde farklı şehir ve hastanelerde gelişimi henüz istenen düzeyde değildir. Özellikle devlet hastanesi kapsamında bu tarz ameliyatlar yok denecek kadar azdır. Kişilerin bu tarz bir cerrahi yöntem seçebilmesi adına özel hastaneleri seçmesi gerekir.

Genel olarak incelendiğinde robotik cerrahiye karşı yöneltilen yanılgılardan birisidir. Çok sayıda uzman doktor tarafından farklı farklı şehirlerde gerçekleştiği düşüncesi yanlıştır. Araştırıldığında her şehir başında düşen bir adet robotik cerrahi uzmanı dahi bulunmaz. Buradan anlaşılacağı üzere robotik cerrahi yaptırabileceğiniz şehirler belirli sayıdadır.

ROBOTİK JİNEKOLOG

İletişime Geçin